top of page

Group

Public·133 members

Discordzie


To jest w tym przypadku hamskie traktowanie graczy jako dodatkowe cyferki na discordzie. Wcześniejsze konkursy zachęcały do dania followa na wszystkich ich socialach przez co rzekomo zwiększała się szansa na wygranie czołgu. Również bodajże 1 czołg na kilkadziesiąt tysięcy graczy ;p
Discordzie

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page